Nanny Elisabeth Dillner 1895-1971 

Nanny Elisabeth Dillner

Födelseort. Solna, Karlbergs slott

Sjuksköterska och lärare

Adsress Sjuksköterskehemmet Sjukhusvägen, Geijersgatan 12

Föreståndare för sjuksköterskeskolan i Uppsala

Ledamot i kyrkofullmäktig, landstingsledamot och styrelseledamot i Svensk sjuksköterskeförening.

Född på Karlbergs slott i Solna där hennes far, Herman Dillner, var officer och avled den tredje augusti 1971 i Uppsala.  Elisabet och hennes tre syskon växte upp i en miljö där man levde för att tjäna.

Hon tog studenten vid Wallinska skolan i Stockholm och utbildade sig till sjuksköterska och lärare vid Stiftelsen Rödakorshemmet. Hon undervisade där i Etik och i medicinens historia.

 Hon blev föreståndare för sjuksköterskeskolan i Uppsala 1935, samma år som det nya huset invigdes och bodde där fram till pensioneringen 1955 då hon flyttade till Geijersgatan 12. Hon var också aktiv i föreningslivet, hade många yrkespolitiska uppdrag för att åstadkomma en godkänd sjuksköterskeutbildning, höll föredrag och skrev flera läroböcker. Under hela sitt vuxna liv var hon också en samlare av medicinska föremål.  Delar av samlingen finns idag på det Medicinhistoriska museet i Uppsala.

Hon var en pionjär inom svensk sjuksköterskeutbildning och blev 1961 som den första sjuksköterskan i Norden medicine hedersdoktor vid Uppsala universitet.  Hon var också politiskt aktiv och blev Högerns röst i Landstinget och kyrkopolitiken.

Svenskt kvinnobiografiskt lexikon