Nanny Fröman

Levde 1922 – 2013
Född på Prästholmen som  Johansson
Bostäder Ringgatan 41 E, Skolgatan 21
Yrke  Professor i teoretisk fysik
Viktigaste  gärning: Utvecklade metoder för beräkningar i kvantfysik
Nanny växte upp i en by i Norrbotten, hennes far var byggmästare. Uppmuntrad av föräldrarna tog hon realexamen i Boden och studentexamen i Luleå. Tack vare ett stipendium kunde Nanny läsa i Uppsala till en fil. kand. med ämnena matematik, fysik och teoretisk fysik.
I sitt första äktenskap fick hon en son. Nanny gifte om sig 1958 med Per Olof Fröman. De bodde först några år på Ringgatan, sedan på Skolgatan. Båda forskade i teoretisk fysik och skrev tillsammans många artiklar och en bok som blev ett standardverk inom kvantmekaniska beräkningar.
Nanny blev 1966 den första kvinnan som doktorerade i teoretisk fysik vid Uppsala universitet, och var professor där 1987-1989. Innan dess hade hon 1981 fått professors namn av regeringen för sina insatser.
Sin forskning beskrev Nanny så att hon ”funderar och leker mig fram med penna och papper” till en lösning.

SKBL

Wikipedia

Related Images: