Olga Hedén

1891 – 1988     
Född: Johansson

Adress: Konsumvägen 26, Luthagsesplanaden 17                          Kassörska, socialdemokrat, ledamot av stadsfullmäktige,  skolstyrelsen,  fattigvårdsstyrelsen och De Barnavårdande Institutionerna

Hon var även ledamot i Landstinget

Olga föddes den 12 februari 1891 vid Brunna gruvor i Lena socken och avled i Uppsala den 31 december 1988.  Sedan familjen flyttat till Petterslund i Uppsala arbetade hon i åtta år på Larssons skofabrik men arbetet var bullrigt och hårt, hon blev sjuk och måste sluta. Hon arbetade sedan efter en kurs på J F Janssons handelsskola som kassörska vid ett företag vid Vaksalatorg. Hon drabbades av Spanska sjukan men fortsatte sedan hon tillfrisknat att arbeta som kassörska tills hon gifte sig.     

Hon gick med i den socialdemokratiska ungdomsklubben under storstrejken och var också en flitig besökare på Arbetarinstitutets föreläsningar i Fyrishall. I ungdomsklubben träffade hon sin blivande make Tycho Hedén och 1920 gifte de sig. 

Engagemanget i ungdomsklubben ledde vidare in i partiet och 1917 var hon med och bildade Uppsala socialdemokratiska kvinnoklubb och blev 1919 den första kvinnan i arbetarkommunens styrelse. Hon representerade socialdemokraterna i stadsfullmäktige 1919-58 och satt med i många facknämnder.  I folkskolestyrelsen bidrog hon bl.a. till att man i Uppsala tidigt införde läkar­undersökningar av barn som skulle börja skolan redan före skolstart.           

I landstinget trivdes Olga mycket bra. ”Där var det en så god anda och dom kunde samarbeta på ett helt annat sätt över gränserna …. i fullmäktige många gånger så kände man sig som en liten piga jämfört med alla dom där höga herrarna men det behövde man aldrig känna här …”.

Källor:

Citaten ovan är hämtade ur den intervju landstingsrådet Aga Carlsson gjorde med den snart nittioåriga Olga Hedén i november 1980.

Uppsala stadsarkiv: nämndprotokoll och verksamhetsberättelser mm

Related Images: