Vårens sista föreläsning 28 april 2024 18.00

Vi får möta kulturjournalisten och författaren Ellinor Skagegård som kommer att presentera sin bok om Märta Lindqvist, en kvinnlig pionjär inom journalistiken. Under signaturen Quelqune vinner hon läsarnas hjärtan i så skilda områden som filmkritiker, krönikör och skribent i kyrkliga frågor på SvD. Vi ses på Industrimuseet Salagatan 18B den 24 april kl 18. Vin och ostar serveras efteråt.

Related Images:

Kallelse till årsmöte 30 mars 2024

Lokal: Industrimuseet, Salagatan 18B

Dagordning

§1. Mötets öppnande.

§2.Fråga om mötets stadgeenliga utlysande

§3. Val av mötesordförande och mötessekreterare.

§4. Godkännande av dagordning.

§5. Val av två protokolljusterare.

§6. Fastställande av röstlängd

§7. Godkännande av

FFKH Verksamhetsberättelse för 2023

FFKH Balansräkning 2023

 Revisionsberättelse.

§8. Godkännande: ansvarsfrihet för styrelsen.

§9. Beslut om antal ledamöter i styrelsen

§10. Val av styrelse  (Bilaga3)

§11.Val av två revisorer för ett år.

§12. Beslut angående firmatecknare.

§13 Medlemsavgift.

§14. Val av valberedning.

§15. Kommande verksamhet.

§16. Årsmötets avslutande

Related Images: