Medlemsmöte 18 april kl. 18

 Synnöve Sundell Bergman talar om sin nyutkomna  bok Ta mig från detta ahelvetea.  Boken handlar om Beata som midsommaren 1906 tvingas lämna sin hembygd Görvik, en liten by i Jämtland, för att tvångsvårdas på mentalsjukhus i Uppsala. Där satt hon i 45 år. Skälen därtill var otydliga men troligen berodde de på att mannen hade inlett en helt öppen förbindelse med en piga. Man ville röja henne ur vägen.

Beata var Synnöves morfars syster. Synnöve har granskat hennes öde. Berättelsen ger en skakande bild av vilka befogenheter make respektive läkare hade enligt den tidens lagstiftning. Synnöve vill gärna diskutera hennes öde med oss.

Efteråt serveras vin och ost som vanligt.
Välkomna den 18 april till Industrimuseets fina nya lo Salagatan 18B!

Nu är det snart dags för vårt årsmöte: 21 mars 2023 kl 18

Kära medlemmar i föreningen för kvinnors historia!

Lokal: Industrimuseet Salagatan 18B.

Dagordning bifogas liksom ytterligare 3 bilagor:

Verksamhetsberättelse för 2022

Ekonomisk berättelse

Valberedningens förslag

Efter årsmötet presenteras vår nya Kvinnokarta för Uppsala. Cristina Wahlström talar om hur idén växt fram och hur vi arbetat fram underlaget. Maria Wold kommer att presentera hur vi kan använda oss av informationen på vår hemsida. 

Så avslutar vi med vin och ost och trevlig samvaro.

 

Vi hälsar er hjärtligt välkomna.