Phebe Fjellström

Levde1924 – 2007 

Född i Porjus, födelsenamn Lindgren  Phebe föddes i Porjus i Norrbotten, föräldrarna hade klädaffär. Efter studentexamen i Luleå flyttade hon till Uppsala för att studera konsthistoria, arkeologi samt  ”nordisk och jämförande folklivsforskning”, dvs. etnologi. Hon bodde på Götgatan. Studierna avslutades med en fil kand 1948, samma år som Phebe gifte sig med Karl Erik Fjellström. De bodde på Lyssnavägen och fick tre barn. 

Adresser Götgatan 10, Lyssnavägen 6  

Fil.dr i etnologi, (professor i Umeå)  Forskning om samisk och nordskandinavisk kultur  Phebe doktorerade på en uppmärksammad avhandling om lapskt silver och dess  ställning inom lapskt kulturliv. Den, och hennes fortsatta arbeten om det nordskandinaviska kulturområdet, visade att hon var en mästerlig arkivforskare. Hon fick inte  den professur i Uppsala hon hoppats på, men blev professor i etnologi vid Umeå universitet. Efter pensioneringen flyttade hon tillbaka till Lyssnavägen i Uppsala och  fortsatte forska om den samiska kulturen.

Wikipedia

 

 

Related Images: