Ragni Kjellberg

Bild Svenska Kyrkan

levde 1901-1992

Födelseort: Stockholm

Född: Ernberg

Adress: Luthagsesplananden 14

Lärare, föreståndarinna Uppsala Elementarläroverk för flickor, rektor Kommunala Flickskolan

Ragni föddes den 9 juli 1901 i Stockholm och avled den 10 februari 1992 i Uppsala. Efter avslutade studier i Anna Sandströms flickskola i Stockholm 1918 utbildade hon sig till lärare vid Anna Sandströms högre lärarinneseminarium och utexaminerades år 1923. Hon undervisade därefter några år i Stockholm men kom till Uppsala år 1927 efter att ha gift sig. Hon blev lärare vid Uppsala Elementarläroverk för flickor år 1928 efter att ha blivit änka. 

Hon blev redan 1929 skolans föreståndarinna. Om henne berättas att även om hon var mycket ung var hon också mycket målmedveten, en god diplomat och positiv till de moderniseringar som skedde av skolan. Hon undervisade i psykologi, konsthistoria och historia.

 Efter omorganisation av skolan och tillkomsten av den Kommunala flickskolan 1942 blev hon dess rektor, vilket hon förblev fram till pensioneringen 1968.

Hon verkade också aktivt för att skapa kvinnliga nätverk och var initiativtagare till två yrkesföreningar för kvinnor nämligen Uppsalaavdelningen av ZONTA I och Yrkeskvinnors klubb. Hon var dessutom ordförande i båda under några år.                                      

Ragni Kjellberg var mycket kulturellt intresserad. Hon skrev poesi och teaterpjäser och spelade teater med sina elever i flickskolan. Hon målade även akvarell och var  aktiv i stadens konstråd och styrelsen för Upplands konstförening

Related Images: