Ruth Bohman

Författare, översättare, freds- och kvinnorättsaktivist

Levde 1913-2011

Ruth var född i Kalix, som andra dotter till EFS-pastorn Oskar Ågren och småskolelärarinnan Stina Ågren. Ruth växte upp i Åsele, Lappland.

Adress i Uppsala: Repslagargatan 1- 13, kollektivhusboende Blenda (byggdes 1982).

Ruth gifte sig tidigt, 1931, med Ivan Bohman, folkskollärare. De bosatte sig i Holmsund utanför Umeå. Paret fick fem barn. Strax före andra världskrigets utbrott gick de med i kommunistiska partiet. Attentatet mot Norrskensflamman 1940, bidrog till engagemanget. Under kriget var Ruth aktiv i lokala initiativ för kvinnor, hon startade en KF-cirkel om mat, surrogat och näringslära samt bildade en husmodersförening. Bodde senare i Gisslarbo och Kolsva i Västmanland.

Sommaren 1946 deltog Ruth Bohman i sin första kurs på Fogelstad, där hon kom att vistas vid flera tillfällen.

När hennes make dog, 1970, flyttade Ruth till Uppsala. Där deltog hon i Karin Westman-Bergs seminarier i kvinnolitteratur, var aktiv i kvinnorörelsen genom ordförandeskap i SKV (Svenska kvinnors vänsterförbund) och Kvinnor för fred, som hon var med att starta i Uppsala samt Grupp 8.

Ruth Bohman skrev artiklar som publicerades i Vi mänskor, Zenit och Kvinnovetenskaplig tidskrift. Hon publicerade även flera skrifter och böcker:

Kvinnor i facklig och politisk kamp 1880-1920. (Kring borgerliga och proletära kvinnorörelser i Sverige). Zenit Häften 1979.

Vi kvinnor i fredskampen. Symposion. Symposions kvinnovetenskapliga bibliotek. Stockholm/Stehag 1989.

När Ivan Bohman dog hade han översatt de två första delarna av Karl Marx, Das Kapital, till svenska. De utkom 1969 respektive 1971. Uppdraget hade förmedlats av svärsonen Bo Gustafsson, Marxkännare och sedemera professor i ekonomisk historia i Uppsala. Ruth Bohman tog på sig uppgiften att översätta den tredje delen av Das Kapital, som utkom 1978. Ruth Bohman hade ingen formell högre utbildning men hade läst tyska och engelska på Hermods och tenterat av för studentbetyget. Hon hade tidigare översatt Marx, Klasstriderna i Frankrike 1848-1850, som gavs ut 1971. Hon hade även skaffat sig beläsenhet i ekonomisk teori.

Svenskt översättarlexikon, artikel av Ylva Hasselberg, Nils Håkansson. litteraturbanken.se

Knutsson, Ulrika (2004) Kvinnor på gränsen till genombrott: Grupporträtt av Tidevarvets kvinnor. Albert Bonniers förlag (I boken berättar Ruth Bohman själv om sin tid på Fogelstad.)

Related Images: