Ruth Hamrin -Thorell

Journalist och politiker 

Levde 1903 – 1991

Föddes i frisinnade kretsar i Jönköping som dotter till riksdagsmannen (L), statsministern och landshövdingen Felix Hamrin och hans hustru Lizzie Pennycook. Gifte sig 1928 med jägmästaren Erik Thorell. Efter ett par år följde hon honom till Uppsala och Bäverns gränd 6. Under tidigt 1940-tal flyttade familjen till Domkyrkoplan 4, där man under ett par decennier hyrde ett hus. 

Som journalist arbetade Ruth på Västerbottenskuriren, på tidningen Tidevarvet och fr o m tidigt 1930-tal på veckotidningen Idun. Perioden 1955-1970 var hon – för Uppsala och Stockholms län – folkpartistisk riksdagsman i första kammaren 

Ruth engagerade sig i kvinnliga nätverk; Folkpartiets kvinnoförbund, Uppsala soroptimistklubb, Yrkeskvinnors klubb i Uppsala och Yrkeskvinnors samarbetsförbund.   

Både som journalist och som politiker arbetade Ruth för att stärka kvinnornas ställning i samhället. Genom kvinnornas medverkan skulle deras särart komma till uttryck i politiken. Hon menade att vetenskap och teknik öppnade nya världar som kunde underlätta hushållsarbetet och göra hushållsanknutna yrken mer attraktiva. Ruths förslag var vardagsnära. 

Wikipedia

SKBL artikel av Kersti Ullenhag

Related Images: