Sara Adela Lidman

Sara Adela Lidman

Levde 1923-2004

Född i Missenträsk i norra Västerbotten

Födelsenamn Lidman Gift med Gösta Skarby med.lic.

Adresser Nedre Slottsgatan 6 (1946)

Sara Lidman var författare. Hon var en av de stora och nydanande språkkonstnärerna i modern svensk litteratur. Hon föddes i Missenträsk i norra Västerbotten. Familjen var djupt troende. Fromheten, liksom uppväxten i byn i skogsmarkerna blev avgörande för Saras litterära vägval. Tack vare hjälp med lån från familj och grannar i byn tog hon studenten i Mariannelund och senare även en fil.kand. examen med språklig inriktning vid Uppsala universitet. Studentåren i Uppsala sammanföll med blomstringstiden för den svenska litterära modernismen och Sara tog starkt intryck av tidens debatter.  Efter ett kortvarigt äktenskap med Hans Gösta Skarby i Uppsala flyttade Sara 1954 till Gröndal i Stockholm. Sara beskrev själv sin bildningsgång som en vandring mellan tre universitet, byn, Uppsala och resorna till Afrika och Vietnam på 1960-70-talet, där hennes politiska engagemang för fred, miljöfrågor och social rättvisa vässades till full skärpa.

Viktigaste insatser Författarskapets framgångsrika växling mellan litterärt och politiskt skrivande ger Sara Lidman en unik ställning i svensk litteraturhistoria. Med 13 romaner, flera dramatiska arbeten och en rad essäsamlingar kom hon att bli en nydanande språkkonstnär.

Annat av intresse. Både internationellt och i Sverige kom Sara Lidman att bli en av förgrundsfigurerna inom FNL-rörelsen och kampen mot USAs krig i Vietnam. I början av 1960-talet reste hon till Sydafrika och Kenya där hon engagerade sig starkt i den koloniala problematiken och apartheidpolitiken, vilken även drabbade henne hårt privat. Hon engagerade sig även i svenska förhållanden. I boken Gruva 1968 befäste hon sin ställning som en av tidens främsta opinionsbildare.

Se wikipedia

SKBL

Related Images: