Sonja Lyttkens

Levde 1919– 2014

Bostad Kåbovägen 20.

Matematiker, konstnär, kvinnosakskvinna

Sonja Marie Louise Lyttkens föddes i Stockholm 1919 som dotter till skulptören Anna Petrus och lasarettsläkaren Harald Lyttkens. Efter några år i Halmstad och Karlskrona flyttade familjen till Kalmar, där Sonja tog studenten 1937. Samma år skrev hon in sig vid Uppsala universitet och Kalmar nation.

Sonja började studera matematik och efter en filosofie kandidatexamen 1939 tog hon 1942 ut en filosofie magisterexamen i matematik, fysik, kemi och mekanik samt filosofi och pedagogik. 1956 disputerade hon för doktorsgraden i matematik på en avhandling om harmoniska funktioner The Remainder In Tauberian Theorems. Hon var elev till professor Arne Beurling som bland annat gjort sig känd som den som knäckte den tyska krypteringskoden under andra världskriget. Sonja var den andra kvinnan i Sverige med en doktorsgrad i matematik och 1957 blev hon docent. 1963 blev hon landets första kvinnliga universitetslektor i matematik, en tjänst som hon innehade till 1984. Så sent som 1986 publicerade hon en vetenskaplig artikel General Tauberian Theorems Connected with a Theorem of Korenblum. 

Sonja var engagerad i jämställdhetsfrågor, särskilt i frågan om sambeskattning mellan makar. Hennes artiklar i ämnet bidrog på ett avgörande vis till den ändring av grundlagen som kom 1971 och som ledde till att kvinnor i högre grad kom ut i förvärvslivet. Hon var också engagerad i arbetet med att förbättra kvinnors villkor i den akademiska världen och uppmuntrade flickor att studera matematik. Hon deltog i nätverket Kvinnor och matematik i början av 1990-talet och delade med sig av sina erfarenheter som kvinna och matematiker.

Under hela sin studietid var Sonja Lyttkens aktiv på Kalmar nation, och läsåret 1944/45 var hon som andra kvinna dess förste kurator. Många år senare, 1970, blev hon också nationens inspektor, då som Uppsala universitets första kvinnliga inspektor. År 1975 avgick hon som inspektor för att tillträda som prefekt vid matematiska institutionen. 2006 promoverades hon som jubeldoktor vid Uppsala universitet.

Parallellt med sin yrkesverksamhet ägnade sig Sonja åt akvarellmålning. Redan före pensioneringen hade hon flera utställningar. Hennes akvareller finns representerade hos Statens konstråd. De hänger nu också på matematiska institutionen. Efter pensioneringen ägnade hon sig helt åt sitt akvarellmåleri. 

Sonja Lyttkens var gift två gånger. I sitt första äktenskap med Åke Nåsander fick hon tre barn: Ulla Lyttkens (1942) och Leif Lyttkens (1944), samt Marie-Louise Nordström (1946–2006). I sitt äktenskap med Sven Hamrell blev hon mor till Harald Hamrell (1960) och Anna Hamrell (1965).

Sonja Lyttkens avled 2014 och är begravd på Gamla kyrkogården i Uppsala. Hon var bosatt på Kåbovägen 20. Uppsala blev hennes hemstad.

Källor:

Sonja Marie Louise Lyttkens, www.skbl.se/sv/artikel/SonjaLyttkens, Svenskt kvinnobiografiskt lexikon (artikel av Sten Kaijser), hämtad 2022-11-30.

Wikipedia

Samtal med kollega

Related Images: