Stina Aronsson

Foto pressens bild

Levde 1892-1956

Födelsenamn Anderson

Adresser och senare Haraldsgatan i Petterslund, Svartbäcksgatan 8  och Vaksalagatan 53

Yrke Sysselsättning. Trots fattiga uppväxtförhållanden fick Stina Aronson möjlighet att utbilda sig. En student som modern städade åt såg till att både Stina och hennes syster fick läsa på Lundellska skolan i Uppsala. Hon var verksam som författare åren1921-1952. Hon publicerade böcker under pseudonymerna Sara Sand och Mimmi Palm, men främst i eget namn. Hon var gift med överläkaren vid Norrbottens tuberkulossjukhus Anders Aronsson. Bland romanerna märks Feberboken, en delvis självbiografisk roman, om författarens förhållande med författaren Arthur Lundkvist. Den boken räknas till hennes modernistiska produktion. Frågor om modernitet och genus finns närvarande i hela Aronssons författarskap. Efter makens död 1936 flyttade hon till Uppsala. Först bodde hon på Dragabrunnsgatan och sedan i en modern lägenhet på Odensgatan. Det var i Uppsala som hon skapade de litterära verken om Norrbotten, vilka hon är mest känd för. Hennes genombrott kom med boken Hitom himlen från 1946 från byn i Tornedalen. Hon har även skrivit om olika Uppsalamiljöer ex vis Petterslund.

Viktigaste insatser Hon var ledamot i Samfundet De Nio från 1949. 2002 Stiftade Samfundet ett pris till hennes minne. ”Stina Aronssonpriset”.

Annat av intresse Hon föddes utom äktenskapet. En månad gammal sattes hon i fosterhem hos en slaktarfamilj dör hon vistades ett antal år tills hennes fosterfar begick ett mord och hon återplacerades hos sin biologiska mor. Mor Maria och systern Lisa bodde trångt och eländigt i Petterslund, men efter något år fick de en bättre bostad på Svartbäcksgatan 8.

SKBL

Sv.m. wikipedia.org

Skbl.se artikel Caroline Graeske

Related Images: