Systrarna Maria, Gertrud och Ottilia Adelborg

Från vänster; Ottilia, Gertrud och Maria Adelborg

Systrarna växte upp i en adlig officersfamilj i Karlskrona. Efter faderns död 1865 flyttade familjen till Uppsala och 1878 till Stockholm. 1907 flyttade systrarna till Gagnef. Där engagerade de sig i att samla in allmogetextilier.

Adress i Uppsala: Kyrkogårdsgatan 5

Maria (1849-1940)

Textilkonstnär

Maria Adelborg gjorde en stor insats för att utveckla den svenska textilkonsten. Hennes mest kända verk är Gagnefmattan. Hon har även designat en matta till Birgittakapellet i Rom och mässhakar till Sofia kyrka i Stockholm. 

Ottilia (1855-1936)  

Författare, konstnär

Ottilia Adelborg var en etablerad bilderboksillustratör och författare. Till hennes mest kända böcker hör Prinsarnes blomsteralfabet, 1892 och Pelle Stygg och barnen i Snaskeby, 1896.

I Gagnef bildade hon Föreningen för Svensk Hemslöjd.

Gertrud samlade in kulturföremål, kläder och byggnader, som inhystes i och placerades vid den så kallade Minnesstugan, som sedan skänktes till Gagnes församling. Även Gagnefs sista kyrkbåt placerades där.

Ottilia testamenterade sina samlingar och sina konstnärliga verk till Gagnef, där Ottilia Adelborgsmuseet invigdes 2015.

Ottilia Adelborg på Wikipedia

Gertrud (1853-1942)

Lärare, rösträttskvinna

Gertrud Adelborg arbetade för Fredrika Bremerförbundet 1884-1907, från 1886 som föreståndare. Hon var också styrelseledamot i förbundet.

Gertrud upprättade en platsförmedling för kvinnor i Sverige och drev frågor om förbättrade löner och arbetsvillkor för kvinnor, särskilt lågavlönade såsom telefonister och kontorister.

Hon tog initiativ till Fredrika-Bremerförbundets lanthushållningsskola, den första i Sverige för kvinnor.

Gertrud var en av rösträttsfrågans frontalfigurer. Hon var en av stiftarna av föreningen för kvinnors politiska rösträtt 1902 i Stockholm, som 1903 blev den nationella Landsföreningen för kvinnors politiska rösträtt (LKPR), där hon var styrelseledamot.

Flyttade med sina systrar till Gagnef 1907.

Gertrud Adelberg på Wikipedia

Lisbet Larsson artikel SKBL Maria Adelborg, Ottilia Adelborg, Gertrud Adelborg

Related Images: