Thekla Knös

Thekla Knös, Riksarkivet

Levde 1815–1880

Poet, författare, översättare, fotograf, salongsvärdinna  

Född i Uppsala

 Adresser i Uppsala, Ullgrenska huset, Bredgrämd

Uppväxt på prästgården Västeråkers inom Dalby pastorat 

Kungsängsgatan 20. 1 trappa upp

Engelbrechtska gården, nu kvarteret Tigern 1 (Ö Ågatans norra del, numera delar av Fjellstedtska.) 1850–1855

Inneboende hos Malla Silverstolpe 1856–1857

Trädgårdsgatan 4, inneboende hos släktingar

När Theklas far dog 1828 tvingades Thekla och modern Alida att leva under små ekonomiska förhållanden. Bildningsmöjligheterna för en kunskapstörstande kvinna var synnerligen begränsade. Thekla hade goda språkkunskaper i engelska, tyska, franska och italienska så hon kunde bidra till ekonomin genom bl.a. översättningsarbete och privat språkundervisning.

Alida och Thekla etablerade sin salong på 1840-talet, Salongsgästerna i det Knöska familjen kallade ofta hemmet för ”det lilla fågelboet”. Hemmet var fyllt med växter och inrett med en orientalisk touch, de levde efter devisen ”att förgylla vardagen”, Här drack man the och idkade högläsning såväl av litteratur som poesi, lekte charader m.m. De instiftade den s.k. Pimpinella Orden, inspirerad av Bellman. 

Efter det att modern avlidit 1855 drabbades Thekla av svåra ekonomiska umbäranden, en ensamstående kvinna utan arbete kunde inte försörja sig. En djup depression grep henne och hon avled 1881 efter 16 års vistelse på Växjö Hospital.. 

1851 erhöll hon som första och enda kvinna Svenska Akademins stora pris för diktcykeln Ragnar Lodbroke.

Hon tilldelades även de mindre priset för sina ”smärre skaldestycken”.

Thekla ligger begravd på Uppsala Gamla Kyrkogård.

Kulturella spår

SKBL

Uppsala kyrkogårdar

Wikipedia

Elisabeth Mansén, Konsten att förgylla vardagen.

Related Images: