Viveca Heyman

Levde 1919–2013

Född Heyman

Adresser Drottninggatan 2 (1925)

Dotter till Stina och Harald Heyman i Uppsala. Harald arbetade som förstebibliotekarie vid universitetsbiblioteket Carolina Rediviva i Uppsala. Familjen hade en bred bekantskapskrets i Uppsala. Viveka kon tidigt att identifiera sig med det judiska påbrå som fanns på båda föräldrarnas sidor vilket skulle få stor betydelse för hennes gärning. Hon blev journalist, författare och översättare av hebreisk litteratur. 1940 tog hon fil.kand. examen vid Uppsala universitet. Därefter blev hon kulturredaktör på den syndikalistiska tidningen Arbetaren (1946-49) som var den kanske främsta samlingsplatsen för de så kallade fyrtiotalisterna.  Hon en av mycket få kvinnliga litteraturkritiker på 1940–50- talet. Hennes ton ansågs mycket hård och hon sågade i alla riktningar, hon var inte någon nyansernas mästare. Hon vistades i Israel åren 1949–54. Åter på tidningen Arbetaren 1955–57samt vid Tel Avivs universitet i Israel från 1969. Fram till 2004 knuten som kulturskribent på Arbetaren..

Hon var Sveriges första kvinnliga bibelöversättare, och  översatte delar av gamla testamentet. Hon var starkt kritisk till bibelkommissionen som arbetade fram en ny svensk bibeln år 2000. Framförallt tog den inte hänsyn till judisk tolkningstradition menade hon.

Sv.m.wikipedia.org

Litteraturbanken.se

Skbl.se art. Richard Pleijel

Related Images: