2019 program

 

Föreläsningsprogram våren 2019

 

Plats : Industriminnesföreningens lokal , Salagatan  16 A 2 tr, om inte annat särskilt anges.    Tid: kl. 18.00 om inte annat anges

13 februari    Petra Brylander, tetaterchef i Uppsala, berättar

 

13 mars    HUR BLIR KVINNOR IHÅGKOMNA  FÖR   EFTERVÄRLDEN

 Universitetslektor Ann-Marie Petersson  

 

3 april  SPÄNNANDE KVINNOR HON MÖTT

Samhällskonstnären, diakonen Turid Apelgård. 

 

 15 maj            VÅRUTFLYKT till                       textilkonstnären Katriina Flensburg och Quiltakademin

Hon tar mot oss i sin ateljé norr om Uppsala.

Avgift 175 kronor vid minst 10  personer.

 

VARMT VÄLKOMNA

 

 

                                      www.uppsalakvinnorshistoria.se

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018 – HÖSTENS PROGRA

25 september kl. 13:30Studiebesök på Centrum för Genusvetenskap Villavägen 6, kl. 13:30-15:00
Universitetslektor Karin S Lindelöf om TJEJLOPP SOM KULTURELLT FENOMEN- och förutsättning för kvinnors idrottande. Därefter kommer den nya föreståndaren på Centrum för Genusvetenskap, Fil dr Helena Wahlström Henriksson presentera verksamheten vid centret.

 

Kommande program:

 Industriminnesföreningen, Salagatan 16A.  18:00 om ej annat anges

17 okt:

MED EN FOT I FRAMTIDEN OCH EN I HISTORIEN ,fd. stadsarkivarie Cristina Wahlström berättar om sitt liv och yrkesverksamhet.

21 nov:

KONSTEN ATT FÖRSÖRJA SIG. KVINNORS ARBETE I STOCKHOLM 1650-1750.  Docent Sofia Ling om sin bok med samma namn. 

ÖVRIGT:

Vår kära Kerstin E Wallin har gått ur tiden.

Minnesord över Kerstin- se länkar!

Cristina Wahlström har fått Uppsala kommuns hedersmedalj  2018. Den  23 november delas medaljerna  ut på Uppsala Slott. 

 

                  Kerstin E Wallin och Cristina.