Kategoriarkiv: sjukvård

Ingrid Gamstorp

Levde 1924 – 2007 

Adress Östra Ågatan 39 

Professor i medicin, överläkare, forskare  Kallades  ”Den svenska barnneurologins moder” 

Ingrid föddes i en välkänd familj, fadern var borgmästare i Lund under hennes  femton första år. Hon tog studenten på reallinjen, läste sedan medicin vid Lunds universitet. Ingrid visste tidigt att hon ville bli barnläkare, och blev en pionjär inom  barnneurologi (sjukdomar i nervsystemet och muskulaturen, tex epilepsi).  År 1972 blev Ingrid erbjuden en professur i barnneurologi vid Uppsala universitet,  den första i Sverige, och tjänst som överläkare vid Akademiska sjukhuset. Här arbetade hon i 17 år till pensionen, känd för sin stora empati med barnen och deras föräldrar.  

Hon var med och grundade den internationella barnneurologiska föreningen (ICNA)  och medlem i dess första styrelse.  

Att vara kvinna i de manliga professorernas värld var tufft. Ingrid beskrev sig som  ”en rund plugg som vägrade forma sig i fyrkantigt hål”.  

Hon förblev ogift och bodde kvar i Uppsala till sin död.

Bo Strömbergs artikel i skbl

Life in the fastline

Related Images:

Hildur Ottelin

1866 – 1927 
Födelseort. Gamla Karleby, Finland
Skolgatan 10,  Börjegatan 5
gymnastiklärare/sjukgymnast,
Ledamot i Nykterhetsnämnden, Fattigvårdsstyrelsen, drätselkammaren och stadsfullmäktige .

När Hildur var ett och ett halvt år fick hon en bror. Kort därefter dog fadern och modern flyttade till moderns hemstad Haparanda. Ett par år därefter avled även modern. Barnen uppfostrades av en moster i Piteå.
Hildur utbildade sig till i Stockholm och flyttade efter studietiden till Uppsala. Hon bodde först på Skolgatan med sin bror och senare på Börjegatan.
Hildur var tidigt socialt engagerad och köpte 1904 ett flerfamiljshus med arbetarbostäder på Geijersgatan. Hon köpte därefter också ett större tomtområde i Rickomberga för att där förverkliga sin egnahemsidé med en villastad för arbetare.
Hildur hade en mängd olika uppdrag inom staden. Hon var en ”samhällsnyttig medborgare” och folkbildare.
Läs mer: Wikipedia

SKBL

Related Images: