Årsmöte den 22 mars 2022 kl 18.00

 

Plats: Träffpunkten, Storgatan 11

 Dagordning

 • 1. Mötets öppnande.
 • 2. Val av mötesordförande.
 • 3. Val av mötessekreterare.
 • 4. Val av två protokolljusterare.
 • 5. Godkännande av dagordning.
 • 6.Verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse.
 • 7. Revisionsberättelse.
 • 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
 • 9. Val av styrelse:           
    5 ledamöter för 2 år
 • 10.Val av två revisorer för ett år.
 • 11. Beslut angående firmatecknare.
 • 12 Medlemsavgift.
 • 13. Val av valberedning.
 • 14. Kommande verksamhet.
 • 15. Årsmötets avslutande

Därefter kommer Vera Segreus att berätta om sin farmor Vera

Verksamhetsberättelsen för 2021

Related Images: