Betty Pettersson och andra pionjärer

Ungefär 50 år innan kvinnor hade rätt att få statlig tjänst kom  Betty Pettersson till Uppsala som den allra första kvinnliga studenten här. Eftersom hon bott på Gotland gick hon in i Gotlands nation, där hon förstås fick mycket uppmärksamhet. Numera finns Bettys pub och man är stolt över att den första studentskan valde Gotlands.

Signe Rudberg Selin har intresserat sig för och forskat om Betty och hennes tidiga medsystrar och höll ett föredrag under medlemskvällen 19 oktober.  Dessutom sjöng hon och spelade tre små sånger hon komponerat till Betty och de andra tidiga studentskorna.

Efter föredraget vidtog trevligt samkväm med bröd, ost och vin.

Medlemskvällen hölls i den nyöppnade lokalen på Salagatan som Industriminnesmuseet äntligen fått tillgång till. En väldig förbättring!

Related Images: