Kategoriarkiv: Lärare

Greta Renborg

Levde 1921-2005

Bibliotekarie, lärare, folkbildare

Adress: Rödhakevägen 12 B

Greta Renborg föddes den 6 oktober 1921 i Engelbrekts församling, Stockholm, dotter till hovrättsrådet Trygve Liljestrand och hans maka Lolly, född Geijer.  Somrar i Sörmland gav henne intresse för jordbruk. Efter flickskolan gick hon tre kurser på Jälla lantmannaskola i Uppsala och arbetade en tid som kontrollassistent. Anställdes våren 1944 som bokhållare på Ultuna egendom utanför Uppsala. Där mötte hon Ulf Renborg, blivande agronom, tycke uppstod och de vigdes i oktober 1946. Anställdes som skrivbiträde på Stadsbiblioteket. Tog en kurs för deltidsbibliotekarier och fick arbete i biblioteket på Akademiska sjukhuset i Uppsala.  

1952 nådde hon nästa mål, att genomgå bibliotekarieutbildning vid Skolöverstyrelsens biblioteksskola i Stockholm. Vintern 1953–1954 vistades hon i Iowa, USA och kunde arbeta som bibliotekspraktikant, uppleva book talk och följa med en bokbuss på prärien. Liknande men kortare resor gjorde hon senare under många år även inom Europa. Erfarenheterna från USA kunde hon använda några år senare i Dalarna som läspropagerande bibliotekarie, ett projekt anordnat av Dalarnas biblioteksförbund. Blev hon en eftertraktad föreläsare om utveckling av folkbiblioteken. Närkontakten med biblioteksvardagen upprätthöll hon genom deltidstjänst, bland annat åren 1967–1973 då hon ledde den nyinrättade PR-avdelningen vid Stockholms stadsbibliotek. 

Greta undervisade också på Biblioteksskolan i Stockholm och från 1973 var hon lärare i PR och marknadsföring vid Bibliotekshögskolan (Borås). Så gott som varje årgång blivande bibliotekarier under närmare 30 år lyssnade till Greta Renborg och tog intryck. Senare engagerade hon sig också för forskarutbildning i biblioteks- och informationsvetenskap. 

Hennes bibliografi innefattar 880 poster, debuten som skribent gjorde hon med artikeln ”Yrkeskvinnan och jordbruket” i slutet av år 1944. Hon dokumenterade allt, analyserade sina insatser och upprätthöll kontakter med bibliotekarier i andra länder.  Redan 1963 kom Det uppsökande biblioteket, som blev en välkommen lärobok vid bibliotekarieutbildningen. Hon skrev flitigt om bibliotek och biblioteksutveckling i bibliotekens fackpress men även i andra tidskrifter. Som pensionär fördjupade hon sig i tidskrifterna, dokumenterat i Bildande blad, Tidskrifter i folkbildningens tjänst (1996). Boken blev väl mottagen  också ett bidrag till presshistorien. Regelbundet medarbetade hon i Upsala Nya Tidning med kulturartiklar. 

Under hela sin karriär var Greta engagerad i Sveriges allmänna biblioteksförening/Svensk Biblioteksförening. 1986 fick hon ett pris uppkallat efter sig. För sin rikhaltiga produktion och långvariga engagemang för folkbibliotekens utveckling kallades hon 1993 till hedersdoktor vid humanistiska fakulteten vid Göteborgs universitet.

Redan 1965 hade makarna Renborg flyttat till Sunnersta i södra Uppsala. Under flera år var hon ordförande i Sunnersta Egnahemsförening.

www.skbl.se/sv/artikel/GretaRenborg  

Wikipedia

Related Images:

Hildur Ottelin

1866 – 1927 
Födelseort. Gamla Karleby, Finland
Skolgatan 10,  Börjegatan 5
gymnastiklärare/sjukgymnast,
Ledamot i Nykterhetsnämnden, Fattigvårdsstyrelsen, drätselkammaren och stadsfullmäktige .

När Hildur var ett och ett halvt år fick hon en bror. Kort därefter dog fadern och modern flyttade till moderns hemstad Haparanda. Ett par år därefter avled även modern. Barnen uppfostrades av en moster i Piteå.
Hildur utbildade sig till i Stockholm och flyttade efter studietiden till Uppsala. Hon bodde först på Skolgatan med sin bror och senare på Börjegatan.
Hildur var tidigt socialt engagerad och köpte 1904 ett flerfamiljshus med arbetarbostäder på Geijersgatan. Hon köpte därefter också ett större tomtområde i Rickomberga för att där förverkliga sin egnahemsidé med en villastad för arbetare.
Hildur hade en mängd olika uppdrag inom staden. Hon var en ”samhällsnyttig medborgare” och folkbildare.
Läs mer: Wikipedia

SKBL

Related Images: