Kategoriarkiv: Välgörenhet

Anmärkningsvärda Ideella insatser

Lotten (Charlotta Lovisa) von Kræmer

Levde 1828 – 1912 

Lotten föddes i Stockholm men växte upp på Uppsala slott eftersom fadern år 1830 blev landshövding i  Uppsala län med slottet som tjänstebostad. Hon fick god undervisning i hemmet och  familjen umgicks med stadens kulturpersonligheter.  

När fadern slutat sin tjänst 1862 flyttade familjen till Västra Ågatan 16. Lotten ville bli författare, men fick knappt något erkännande trots många försök. 

När hon ärvt en förmögenhet köpte Lotten ett hus på Villagatan 14 i Stockholm och  flyttade dit 1879. I huset finns idag den litterära akademin Samfundet De Nio som  Lotten grundade i sitt testamente. Bland de första ledamöterna fanns enligt hennes  önskan Selma Lagerlöf och Ellen Key. Samfundet ska främja skönlitteratur, freds och kvinnofrågor samt ge ut hennes skrifter.  Hon förblev ogift.

Lotten är begravd på Gamla kyrkogården i Uppsala.

Wikipedia

SKBL

Related Images:

Maj Söderberg

 1915 – 2017

Foto: Pär Fredin. Bild från UNT.

Född Hörngren 

Adress:  Luthagsesplanaden 15A,  
Sysslomansgatan 37, Borgerskapets hus.  

Maj föddes den 24 januari 1915 och avled den 6 december 2015 i Uppsala. Hon var dotter till två tidigt lokalt aktiva socialdemokrater men ägnade sig själv aldrig åt partipolitik. Ett samhällsengagemang hade hon dock alltid.

Hon gick efter avslutad folkskola en handelsutbildning och arbetade på en rörfirma i staden fram tills hon år 1937 gifte sig med kommunalpolitikern Karl Söderberg.  Familjen fick fyra barn. Hon var en mycket aktiv hemmafru med många engagemang i olika föreningar, främst för föräldralösa och fattiga flyktingbarn, bland annat. som medlem i Rädda Barnen där hon blev sekreterare och senare ordförande i styrelsen. Hon var också medlem i Fredrika Bremerkretsen i Uppsala och startade på 1950-talet en läsecirkel där hon ända till sin död deltog aktivt.

Hon var dessutom liksom sin make en stor kulturkonsument av såväl sång och musik som teater.

Cristina Wahlström

Källa: intervjuer i UNT

Related Images: