Nu är det snart dags för vårt årsmöte: 21 mars 2023 kl 18

Kära medlemmar i föreningen för kvinnors historia!

Lokal: Industrimuseet Salagatan 18B.

Dagordning bifogas liksom ytterligare 3 bilagor:

Verksamhetsberättelse för 2022

Ekonomisk berättelse

Valberedningens förslag

Efter årsmötet presenteras vår nya Kvinnokarta för Uppsala. Cristina Wahlström talar om hur idén växt fram och hur vi arbetat fram underlaget. Maria Wold kommer att presentera hur vi kan använda oss av informationen på vår hemsida. 

Så avslutar vi med vin och ost och trevlig samvaro.

 

Vi hälsar er hjärtligt välkomna.