Kvinnor inom hälso- och sjukvård

S:t Persgatan, Dragarbrunnsgatan, Östra Ågatan, Kyrkogårdsgatan, 9 Akademiska sjukhuset, Döbelnsgatan. 

Anna-Lisa Annell, Professor i barnpsykiatri, S:t Persgatan 43 A, Även Petterslundsgatan 5A (1961-66) och Eskilsgatan 5A (1970, 73)

Ebba Boström, Grundare av Samariterhemmet, Samariterhemmet, Dragarbrunnsgatan 71

Ingrid Gamstorp, Professor i medicin, Östra Ågatan 39

Emmy Rappe, Bodde på sjukhusen

Carolina Widerström, Läkare,  Kyrkogårdsgatan 5

Barbro Holmdal, Sjuksköterska, vårdlärare, psykolog,  Döbelnsgatan 26A

Related Images: